Leiden wil toch verkopen

Kaart uit een atlas van Joan Blaeu, topstuk van de Leidse universiteit.

Dat was een nare déjà-vu afgelopen maandag voor de curatoren van de Leidse universiteitsbibliotheek. In een vergadering van de universiteitsraad maakte Willem te Beest, vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit, bekend dat hij gaat onderzoeken of delen van de bijzondere collecties van de academie verkocht kunnen worden. Het Leids universiteitsblad Mare meldt dat Te Beest heeft gezegd dat het gaat om een inventarisatie en dat er nog absoluut geen beslissing tot verkoop is gevallen.

Even terugspoelen naar 2002. De toenmalige collegevoorzitter Loek Vredevoogd maakte bij de opening van het academisch jaar bekend dat de universiteit overwoog een deel van haar bijzondere collecties te gelde te maken om een bezuiniging van tien miljoen euro op te kunnen vangen. Die opmerking miste zijn uitwerking niet. De universitaire gemeenschap stond op zijn achterste benen en in de Tweede Kamer werden vragen gesteld aan de verantwoordelijke bewindspersoon.

In de Leidse universiteitsbibliotheek en het Prentenkabinet bevinden zich voldoende stukken van hoge kwaliteit, die bij verkoop fiks geld opbrengen. Er zijn eerste drukken aanwezig van klassieke werken als Philosophia naturalis principia mathematica van Newton en De revolutionibus caelestibus van Copernicus. En een complete Atlas maior van Blaeu zal ook een fraaie som opbrengen.

Vredevoogd liet indertijd een externe partij onderzoek doen naar de wenselijkheid en mogelijke opbrengst van de verkoop van een deel van de universitaire bijzondere collecties.

Het rapport met het verslag van dat onderzoek is tot op de dag van vandaag geheim gebleven. Te Beest gaf aan het voorlopig ook niet aan de openbaarheid te willen prijsgeven. De medewerkers van de Leidse UB gaan dus weer slapeloze nachten tegemoet.