Kwaliteit pensioentoezicht zeker niet aantasten

In navolging van FNV-voorzitter Agnes Jongerius bepleit CDA-ideoloog prof. Koedijk in NRC Handelsblad van 16 mei om de expertise van Nederlandse pensioenfondsen in te zetten om Amsterdam tot financieel centrum te maken. Een prima doelstelling, maar zijn suggestie de vermogenseisen van pensioenfondsen ter discussie te stellen is misplaatst.

Allereerst omdat het gaat om de oudedagsvoorziening van miljoenen mensen. Daarbij komt de oproep van twee organisaties: FNV en CDA, die al jarenlang nauw verweven zijn met het vaderlandse pensioenlandschap. Zij zijn dus medeverantwoordelijk voor het feit dat Nederlandse pensioenfondsen hun kennis niet tot exportproduct maken en hun beleggingen zelfs merendeels onderbrengen bij buitenlandse instellingen. Vakbonden verzetten zich, gesteund door CDA en PvdA tegen iedere vorm van keuzevrijheid op pensioengebied. Zo weten pensioenfondsen deelnemers aan zich verbonden en missen prikkels tot klantgericht handelen. Concrete voorstellen die, zonder extra risico, voor meer dynamiek kunnen zorgen, zijn steeds afgewezen.

Zo pleitte de VVD tevergeefs voor een eind aan de verplichte deelname in bedrijfstakpensioenfondsen. Recent hebben de besturen van de grootste fondsen, ABP en PGGM, een voorstel tot meer marktgericht werken door een splitsing tussen hun administratieve deel en hun beleggingsdeel, van de hand gewezen. Werk voor mevrouw Jongerius, want FNV is ruim vertegenwoordigd in de besturen. Misschien zou ze daarbij meteen kunnen nadenken over de vraag of topbeleggers graag naar Amsterdam komen als zij weten dat dezelfde FNV direct over topinkomens zal gaan klagen.

Als Jongerius en Koedijk werk willen maken van `Nederland pensioenland` moeten ze allereerst de heilige huisjes bij FNV en CDA ter discussie te stellen. Dat is verstandiger dan de kwaliteit van het toezicht aan te tasten.