Kabinet laat 25.000 asielzoekers blijven

De pardonregeling voor ‘oude’ asielzoekers is gisteravond door het kabinet vastgesteld. Volgens een „nauwkeurige schatting” van staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) komen tussen de 25.000 en 30.000 mensen in aanmerking voor de regeling.

Het kabinet stemde in met de pardonregeling nadat eerder op de dag bleek dat de meeste Nederlandse gemeenten zich erin konden vinden. Zij gaan zorgen voor huisvesting en inburgering, en moeten beloven geen noodopvang meer te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het kabinet hoopt nu een eind te maken aan de problemen die de oude Vreemdelingenwet onder voorgaande kabinetten opleverde. De kwestie leidde tot maatschappelijke onrust en steeds terugkerende politieke crises.

In het regeerakkoord was afgesproken dat er een pardon moest komen voor asielzoekers die nog onder de oude wet (voor 1 april 2001) een asielverzoek indienden en nog steeds in Nederland wonen. Het gaat om mensen wier verzoek werd afgewezen, of die slechts tijdelijk asiel kregen.

Ruzie tussen de huidige coalitiegenoten PvdA en CDA over een pardon leidde vlak na de verkiezingen nog tot een motie van afkeuring tegen voormalig minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) en vervolgens tot een constitutionele crisis, toen Verdonk niet opstapte. De PvdA en de kleine coalitiepartner ChristenUnie vonden dat er een eind moest komen aan „de slepende onzekerheid en de schrijnende omstandigheden” van asielzoekers die al lang in Nederland wonen.

Wie onder de pardonregeling valt, krijgt in eerste instantie een verblijfsvergunning voor één jaar, waarmee hij ook kan werken. Daarna volgt automatisch een vergunning voor onbepaalde tijd. Ook gezinsleden van iemand die pardon krijgt, kunnen een verblijfsvergunning krijgen.

Wie een gevaar voor de openbare orde is, krijgt geen vergunning. Dat geldt voor wie opgeteld meer dan één maand celstraf heeft gekregen. Voor mensen die vanwege drugs-, zeden- of geweldsmisdrijven een taakstraf hebben gekregen wordt de som van de „vervangende hechtenis” (die geldt als ze de taakstraf niet uitvoeren) aangehouden. Ook mensen van wie de AIVD denkt dat ze een gevaar voor de veiligheid vormen, kunnen geweigerd worden.

Als de Tweede Kamer instemt met de pardonregeling hervat Albayrak direct de uitzetting van ‘oude’ asielzoekers die niet onder de regeling vallen.

Pardon: pagina 3