Geen ‘American dream’

Het deel van de ‘Amerikaanse droom’ dat zegt dat de kinderen het altijd beter zullen hebben dan hun vader, is nu een droom geworden, geen realiteit meer, zo blijkt nieuwe statistische gegevens.

Een generatie geleden genoot een Amerikaanse man van in de dertig een gemiddeld jaarinkomen van 40.000 dollar (een kleine 30.000 euro). Een man van dezelfde leeftijd verdient nu nog maar 35.000 euro. Dit staat in een onderzoek van het Pew Charitable Trusts’ Economic Mobility Project. De cijfers komen neer op een daling van 12,5 procent tussen 1975 en nu. Het gemiddelde inkomen per huishouden steeg wel, dankzij het feit dat nu meer vrouwen werken dan 30 jaar geleden.

In dezelfde periode zijn de inkomensverschillen tussen hoge managers en de werkvloer scherp gestegen. Topbestuurders verdienden in 1978 35 keer zoveel als het gemiddelde van hun werknemers. Nu is dat 262 keer zo veel, zo blijkt uit een ander rapport van het Amerikaanse Congres. Dit grote verschil heeft de woede opgewekt van Democraten en aandeelhouders van grote bedrijven. (AP)