De lezer schrijft over wel/niet plaatsen van ingezonden brieven

Vanaf 1996 heb ik een aantal keren een ingezonden brief aangeboden. Steevast was de reactie beleefd afwijzend. Dat deed bij mij het vermoeden rijzen dat uw plaatsingsbeleid in belangrijke mate bepaald wordt door de achtergrond van de briefschrijver.

Met verbazing lees ik dat u nu de brief van mr.dr. M.A.J.M. Buijsen heeft geplaatst in de krant van 19 mei met als kop: ‘Wetwijziging euthanasie onhaalbaar en onnodig’. Plaatst u die brief nu omdat bij de naam van de briefschrijver vermeld is: Erasmus Universiteit Rotterdam? En neemt u aan dat die mening de mening van de Ersmus Universiteit Rotterdam weergeeft?

Ik zou graag reageren als burger en eventueel ook als voorzitter van de Stichting Vrijwillig Leven. Maar gezien mijn ervaringen laat ik dat vooralsnog achterwege.

Gerard Schellekens

Maastricht

Ik ben sedert 10 jaar abonnee op uw buitenlandeditie en uw dagelijkse nieuwsbrief en ik lees de krant vrijwel van ‘cover to cover’. Echter, de Nieuwsbrief begint aan kwaliteit in te boeten. De laatste tijd worden oude berichten herhaald, soms meerdere malen. Weinig dingen zijn zo oninteressant en saai als de krant van eergisteren. Ik hoop dat u snel een einde maakt aan deze irritante praktijk.

Drs. A.E.E. Gelderman

Pittsboro, North Carolina, VS

De krant antwoordt

Een interessante brief is een sieraad voor de krant. Bij de selectie van brieven wordt vooral gekeken naar argumenten, stijl en woordkeus. Een brief is een ondertekende reactie van maximaal 250 woorden op een artikel. En dan geldt nog een aantal kwaliteitsnormen: geen verdachtmakingen, geen vuilspuiterij, geen campagnes, geen buitensporig emotionele argumenten.

Brieven die zijn verzonden namens een belangrijke organisatie over een artikel dat hen direct raakt, hebben een streepje voor. Ook brieven van mensen die een naam te verliezen hebben door berichtgeving in de krant, gaan voor. Zo’n brief geeft extra informatie. Dit betekent geenszins dat andere inzenders die ons op een feit of mening willen attenderen kansloos zijn. Integendeel, we streven er juist naar ook hun geluid te laten horen. Wij zijn er niet op uit om de spreekbuis te worden van academisch Nederland.

Wel maakt een brief die feitelijk en to the point is, een veel grotere kans op plaatsing dan een brief die in abstracte termen een mening weergeeft. Verder is diversiteit van onderwerpen belangrijk. Gaan zeer veel brieven over één onderwerp, dan wordt een representatieve keus gemaakt en worden de brieven genummerd. Als de brieven tegengesteld van inhoud zijn (‘voor’ en ‘tegen’) dan moet dat al blijken uit de eerste twee.

Het aantal brieven wisselt sterk. Soms is het aanbod overstelpend en moet het merendeel geweigerd worden, soms is het aanbod juist matig. Hoe dat komt, is niet altijd duidelijk. Zeker is dat het weer ermee te maken heeft: mooi weer betekent weinig brieven, regen betekent veel brieven. Daarnaast geldt dat het brievenaanbod substantieel is toegenomen sinds e-mail zijn intrede heeft gedaan. Ruwweg kan slechts eenvijfde van de ingezonden brieven worden geplaatst.

Iedereen die zich (gratis) registreert op www.nrc.nl kan zich abonneren op de e-mailberichtenservice. Op doordeweekse dagen rond 16.00 uur en op zaterdag rond 11.00 uur ontvangen ze de belangrijkste berichten van de site per e-mail. Als er groter nieuws is, wordt ook op zondag een nieuwsbrief verzonden. Vanuit deze e-mailnieuwsbrief kan direct worden doorgeklikt naar de site nrc.nl voor meer informatie. We streven er uiteraard naar een nieuwsbrief met louter actuele berichten te versturen. Dat geldt sowieso voor het eerste deel van de nieuwsbrief, met het belangrijkste nieuws op het gebied van binnenland, buitenland, economie en sport. Alleen onder het kopje ‘media’ staan incidenteel berichten die ouder zijn, omdat er dan niet veel medianieuws is bijgekomen op de site.

In een papieren krant staan alleen per ongeluk berichten die de dag ervoor ook al werden vermeld. Op een website is dat anders, omdat berichten langer blijven staan.

Maar de lezer heeft gelijk: ook in een nieuwsbrief van de site mogen geen berichten van de vorige dag voorkomen.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties:

www.nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl