Correcties

-In het artikel `Zee van Spiegels` (W&O 19 mei) staat dat het oppervlak van de Gobi-woestijn 1,3 miljoen m2 groot is, dat moet zijn: 1,3 miljoen km.

-In het bericht `Ster HE 1523-0901 in melkweg is bijna zo oud als heelal` (NRC, wetenschapspagina, 15 mei) staat dat de elementen europium, osmium en iridium vervalproducten zijn van uranium-238 en/of thorium-232. Dit is onjuist. Ze komen niet voor in de desbetreffende vervalreeksen. In de studie is gemeten in welke hoeveelheden deze elementen in de ster voorkomen. In combinatie met de halfwaardetijd is dat gebruikt om de leeftijd van de ster te bepalen.

-In het artikel `Vaarwel saffie, hallo snus` (W&O 12 mei) staat: Dat roken geen longkanker veroorzaakt, was al bekend.” Dat klopt natuurlijk niet. Er had moeten staan dat de Scandinavische pruimtabak snus geen longkanker veroorzaakt.