Popie-Jopie heeft niet de meeste vrienden

Goed zijn in sport en aggressief gedrag maken kinderen populair in de klas. Dat wil niet zeggen dat klasgenoten hen ook aardig vinden, leerde Ellen de Bruin uit Amerikaans onderzoek.

Sommige schoolkinderen zijn populairder dan andere, maar welke dan en waar hangt dat vanaf? Kinderen hebben daar duidelijke ideeën over, maar als je kijkt naar de kinderen die veel vriendjes hebben, zijn dat niet helemaal dezelfden als de kinderen die als heel populair worden beschouwd. Uit onderzoek blijkt dat er een verschil is tussen waargenomen populariteit en sociometrische populariteit, schrijven Amerikaanse onderzoekers deze maand in Developmental Psychology. Bij het eerste gaat het om de vraag welke klasgenootjes volgens kinderen populair zijn, en bij het tweede om de vraag welke kinderen daadwerkelijk door veel anderen aardig worden gevonden. Dat blijkt met verschillende karaktereigenschappen samen te gaan. De kinderen die als populair beschouwd werden, waren bijvoorbeeld vaker goed in sport, maar de kinderen die het aardigst werden gevonden, presteerden beter op school.

De onderzoekers vroegen ruim vierhonderd kinderen van tussen de negen en veertien jaar oud wie de populairste en minst populaire kinderen in hun klas waren, wie ze zelf het aardigst en minst aardig vonden, en wie het best in sport, het slimst, het meest sociaal, het agressiefst, het gemeenst en het meest op zichzelf waren. Vervolgens bekeken ze van alle kinderen hoe vaak die bij een bepaalde vraag waren genoemd en welke eigenschappen dan met elkaar samenhingen.

Het bleek dat de kinderen door goed te zijn in sport eerder populair dan aardig gevonden werden. Voor jongens was dat trouwens belangrijker dan voor meisjes. Tegen de verwachtingen van de onderzoekers in bleek het voor meisjes minder belangrijk dan voor jongens of iemand goed was op school. Agressief en gemeen gedrag maakte wel dat kinderen als populair beschouwd werden, maar ze werden er juist niet aardiger door gevonden. Vooral meisjes vonden dat klasgenoten die snel vechten of roddelen tot de poulaire types behoorden. Naarmate de kinderen ouder werden, vonden ze in het algemeen vaker dat agressief gedrag en populariteit samengingen.

Overigens is het niet zo dat degenen die populair worden gevonden, niet ook aardig kunnen zijn. Maar de agressiefste kinderen die wel als populair werden beschouwd, hadden bijvoorbeeld minder vriendjes dan hun klasgenootjes dachten.