Urenlang ‘Hoedje van papier’ is niet leuk

Waar winden stedelingen zich over op? In Roermond willen zes bewoners een geluidswal tegen de herrie van een kinderdagverblijf.

Een hek houdt lawaai van spelende kinderen niet tegen. De buren willen een geluidswal. Foto Chris Keulen Nederland, Roermond 24/05/2007 Offici‘le geluidsmetingen moeten in Roermond een strijd beslechten tussen buurtbewoners en kinderdagverblijf Blij Begin in de Kastelenbuurt. Een groepje van zes direct omwonenden vindt dat de crche teveel geluidsoverlast veroorzaakt en eist nu een geluidsscherm. Om dat te kunnen beoordelen, werden dinsdag geluidsmetingen gedaan. Over een week wordt bekend of de kinderen aantoonbaar voor teveel geluidsoverlast zorgen. Dan volgt ook een besluit of het geluidsscherm er komt. Kinderen Blij begin spelen buiten. foto: Chris Keulen Keulen, Chris

Een jaar geleden nam kinderdagverblijf Blij begin zijn intrek in enkele leegstaande lokalen van basisschool Ankertje kompas in Roermond. Sindsdien klagen zes omwonenden over ernstige geluidsoverlast.

De kinderen spelen regelmatig buiten en maken daarbij lawaai. Bewoner Lucas Lubbers: „Ik ga in de tuin een boek lezen en plotseling beginnen ze hiernaast een liedje te zingen. Dat is één keer leuk. Maar niet als er urenlang Hoedje van papier wordt gezongen.” Ook huilen ze vaak en langdurig. „Met z’n allen tegelijk.”

De achtertuinen van de comfortabele woningen in de wijk Donderberg grenzen aan een groenstrook die is ingericht als speelplaats. „Wij vinden spelende kinderen geen probleem, maar vaak vliegen de decibellen ons om de oren”, vertellen de bewoners Ton Munnich en Frank Pijnenburg. De omwonenden zeggen dat hun het plezier om in de tuin te zitten is ontnomen. „Als mijn vrouw mij van thuis uit belt, kan ik haar niet verstaan door de herrie”, zegt Frank Pijnenburg. Eén van de zes buren overweegt te verhuizen. Hij werkt in nachtdiensten en kan overdag de slaap niet meer vatten.

De omwonenden hebben de gemeente Roermond gevraagd te bemiddelen, omdat zij bij de vergunninghouder Stichting Christoffel en de Stichting Kinderdagverblijven Roermond aanvankelijk geen gehoor vonden. „Er is daar sprake van bestuurlijk autisme.” Wethouder Wim Kemp (CDA) heeft enkele gesprekken gevoerd met bewoners en crèche. Wim Kemp: „Het bestemmingsplan staat het spelen van kinderen niet in de weg. Maar er liggen wel klachten. We hebben afgesproken dat de speelplek wordt verplaatst naar de speelplaats van de basisschool. De bewoners hebben gezegd dat zij ook dan nog geluidsoverlast ervaren. Zij willen een geluidswal of een geluidsscherm. Maar daarvoor moeten we eerst metingen doen.”

De geluidsmetingen zijn deze week verricht. Wethouder Wim Kemp verwacht de resultaten over enkele dagen. Een onderzoeker liet zich tijdens de metingen al wel ontvallen dat de overlast vermoedelijk niet zó erg is, dat er meer dan een schutting zal worden geplaatst. Volgende week donderdag bespreekt de gemeenteraad de kwestie.

Ouders hebben niet veel begrip voor de klachten. „Kunnen die mensen niet eens het geluid verdragen van spelende kinderen?” vraagt Kim Cohen, moeder van de vierjarige Marciano. Ook wijkagent Jac Roumen uit Roermond is verbaasd. „Je kunt toch geen geluidswal neerzetten omdat een paar kinderen lawaai maken? Het ontbreekt hier aan solidariteit en communicatie.”

Directeur Huub van Helden van de Stichting Kinderdagverblijven Roermond zegt dat de omwonenden „op ramkoers” liggen. „Ik heb hen vorig jaar gevraagd te bellen zodra de overlast volgens hen te erg was. Dat was in een periode van enkele weken hitte, toen de kinderen veel buiten waren. Maar je kunt kinderen nu eenmaal niet uit en aan zetten.”

Of de speelplaats daadwerkelijk zal worden verplaatst, is volgens Huub van Helden nog maar de vraag. „Als uit de metingen blijkt dat de geluidsnormen niet worden overschreden, ontstaat er een nieuwe situatie.” Een geluidswal is hem een gruwel. „Het zou dan een soort gevangenis worden.”

Hebben veel kinderdagverblijven te maken met klagende buren? „Het komt in allerlei gradaties wel vaker voor”, zegt Noëlle Haitsma, bestuurslid van de branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, die een kwart van de werkgevers vertegenwoordigt. Ze is ook directeur van kinderopvang Uk met vestigingen in Amsterdam en Almere. In een enkel geval komt de rechter er aan te pas. Noëlle Haitsma: „Het maatschappelijk belang van kinderopvang en de gedane investeringen wegen voor de rechter meestal zwaarder dan de overlast.”

Kinderdagverblijven moeten zich natuurlijk als goede huurder gedragen. „Leiders kunnen zeggen: jongens, we gaan nu vijf minuten keihard schreeuwen, en daarna niet meer.” Anderzijds moeten omwonenden óók beseffen dat de kinderen alleen bij warm weer lang naar buiten gaan. Ze noemt de klagers in Roermond „heel onverdraagzaam”.

    • Arjen Schreuder