Rara, wat is het?

Er is een raadsel en het gaat als volgt. Het is een land waar iedere burger als potentiële verdachte wordt beschouwd. Politie en inlichtingendiensten hebben er zo goed als ongelimiteerde bevoegdheden. Elke straathoek wordt bewaakt met camera’s. Elke e-mail, elk telefoongesprek wordt opgeslagen. Mensen mogen worden geschaduwd zonder dat de rechter daarvoor toestemming hoeft te geven. Demonstranten tegen dit beleid wordt om hun legitimatie gevraagd.

Het is een land waar het parlement is gedegradeerd tot onschadelijke folklore. Zijn taak om de regering te controleren wordt het parlement zo goed als onmogelijk gemaakt doordat de regering weigert in het parlement verantwoording af te leggen. Zij regeert in een reces van honderd dagen, presenteert haar beleid in gelikte propagandashows op televisie en schoffeert het parlement door zich op Verantwoordingsdag te laten vertegenwoordigen door de voormalige oppositieleider.

Het is een land waar kritiek op de schending van burgerrechten en democratische rechtsbeginselen wordt afgedaan als gesputter van een academische minderheid die nodig de mores van de nieuwe tijden zou moeten krijgen ingepeperd. Kritiek is negativisme dat onze nationale belangen schaadt.

Het is een land waar de scheiding tussen kerk en staat is opgeheven. Ambtenaren hoeven de wet niet uit te voeren wanneer die strijdig is met de officieel erkende religieuze doctrines. Andere religies dan de staatsreligie zijn niet verboden, maar worden met actief beleid ontmoedigd. Hun gebedshuizen staan onder observatie van de politie en inlichtingendienst en wanneer hun predikers een mening verkondigen die strijdig is met het regeringsbeleid, worden zij het land uitgezet.

Het is een land dat deelneemt aan onrechtmatige oorlogen, zich schuldig maakt aan marteling en het parlement verbiedt daarnaar onderzoek te doen. Het is een land dat al twee jaar op rij door Amnesty International wordt aangeklaagd voor het schenden van mensenrechten.

Er is een raadsel en het gaat als volgt. Het is het land waar iedereen gerust kan slapen.

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter.

    • Ilja Leonard Pfeijffer