Nederland vreest voor hoge kosten schoner oppervlaktewater

Rotterdam. Nederland vreest dat industrie en burgers de komende decennia ”handenvol geld” kwijt zijn aan schoner oppervlaktewater. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat spreekt deze vrees uit in reactie op een stemming deze week in het Europees Parlement (EP). Daar kwam de Europese Kaderrichtlijn Water aan bod. Het EP eist van lidstaten onder andere dat afvalwater aan dezelfde eisen voldoet als oppervlaktewater. ”Dat is niet nodig voor een goed watermilieu”, aldus een woordvoerder van het ministerie. ”En als het technisch al mogelijk is, kost het handenvol geld. Ook voor burgers die waterschappen betalen voor het beheer van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.” Het ministerie zegt een herhaling van het dossier luchtkwaliteit te vrezen. Nederland heeft momenteel grote moeite te voldoen aan EU-normen voor fijnstof in de lucht. In het najaar zal Nederland proberen de plannen samen met andere lidstaten af te zwakken. Volgens het Landelijk Bestuur Overleg Water heeft Nederland extra moeite om aan de EU-normen te voldoen, omdat het het eindpunt is van grote rivieren en grotendeels onder zeeniveau ligt. Dit laatste is er de oorzaak van dat de meeste Nederlandse watersystemen door menselijk ingrijpen zijn veranderd, wat natuurlijk waterleven belemmert.