Klimaatakkoord G8 zeer onzeker

Rotterdam, 25 mei. De Duitse bondskanselier Merkel heeft er weinig hoop op dat op de G8-top volgende maand concrete afspraken maakt over een gezamenlijke aanpak van de klimaatverandering. Die aanpak had zij als voorzitter van de G8 juist tot speerpunt van de top verklaard. Pagina 5