Iran bluft niet met uranium

Iran is op grote schaal uranium aan het verrijken, zo blijkt uit inspectie door het Internationale Atoomenergie Agentschap IAEA. Inmiddels zijn in Iran al 1.300 gascentrifuges voor uraniumverrijking in bedrijf. Over een jaar zou er al genoeg uranium zijn om één kernbom te produceren.

pagina 6 en 7