Europees Hof dwingt Nederland tot aanpassen asielbeleid

Den Haag. Het Nederlandse asielbeleid moet worden aangepast. Dit vloeit voort uit een weigering van het Europese Hof voor de rechten van de mens om het zogenoemde Salah Sheekh-arrest over asielzoekers te herzien. Een verzoek daarvoor van het Nederlandse kabinet werd deze week bij het Hof afgewezen. Daarmee is het Salah Sheekh-arrest onherroepelijk geworden. Nederlandse rechters moeten zich er aan houden.

Het arrest bevat scherpe kritiek op de rechtspraak van de Raad van State, het `excessieve formalisme` van het asielbeleid en de rechtsbescherming van asielzoekers in Nederland. Het Hof veroordeelde Nederland wegens schending van het verbod op martelen en onmenselijk straffen. Justitie laat weten dat de Tweede Kamer snel wordt ingelicht over de praktische consequenties voor het asielbeleid.

Het arrest uit januari wekte grote beroering bij de politiek, de Raad van State, de asieladvocatuur en bij de vreemdelingenautoriteiten omdat het een diskwalificatie van bestaand beleid betrof en grote praktische gevolgen kon hebben. De rechtsbescherming van asielzoekers in Nederland vertoont gaten, werd geconcludeerd. Minister Hirsch Ballin kondigde in februari onmiddellijk aan de Grote Kamer van het Hof om een `rehearing` te vragen ter ”verduidelijking” van het arrest dat unaniem was gewezen.