CGB oordeelt vaker over discriminatie

Utrecht. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2006 694 verzoeken om een oordeel over mogelijke discriminatie binnengekregen. Dat zijn er 73 meer dan een jaar eerder. De meeste (219) gaan over leeftijdsdiscriminatie, gevolgd door rassendiscriminatie (105). Dit blijkt uit het jaarverslag dat de commissie gisteren publiceerde. Het aantal klachten over discriminatie op grond van godsdienst nam in 2006 verhoudingsgewijs het meeste toe. Er kwamen 56 verzoeken om een oordeel binnen van mensen die zich op grond van godsdienst ongelijk behandeld voelden. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2005, toen dat er 29 waren. Opvallend noemde de commissie de toename van het aantal klachten over discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Dat steeg van 65 in 2005 naar 89 in 2006, een toename van 37 procent.