CDA: meer geld arm gezin

Stellen met kinderen die van een minimuminkomen leven, moeten volgens het CDA extra financiële ondersteuning krijgen. Zij profiteren minder van allerlei inkomensmaatregelen dan eenoudergezinnen.

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA stelt in een rapport voor om tweeoudergezinnen met een laag inkomen een aparte belastingtoeslag te geven voor het tweede kind (tot 18 jaar). Alleenstaande ouders krijgen al zo’n soort toeslag.

In het gisteren gepubliceerde rapport staat dat ‘meeroudergezinnen’ met een laag inkomen jaarlijks gemiddeld 1.800 euro te kort komen. Eenoudergezinnen houden tweehonderd euro over.

Volgens het instituut wordt het verschil tussen een- en tweeoudergezinnen veroorzaakt door de tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Deze is afhankelijk van de vraag of de ouders samenwonen, en niet van het aantal kinderen. Het Instituut vindt dit geen goed uitgangspunt. „De kosten hangen immers samen met de aanwezigheid van kinderen en niet van het aantal ouders”, zo staat in het rapport.

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel pleit voor meer ‘bemoeizorg’, om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Om de belastingtoeslag voor tweeoudergezinnen te financieren, moet de toeslag voor alleenstaande ouders worden beperkt. Verder moet de tegemoetkoming voor studiekosten onderdeel gaan uitmaken van de kindertoeslag. Ouders die deze toeslag niet aanvragen, krijgen die dan automatisch uitgekeerd.