Artsentekort remt strijd tegen aids

Kaapstad, 25 mei. Gebrek aan medisch personeel is een van de belangrijkste obstakels in de strijd tegen aids in zuidelijk Afrika, aldus een rapport van Artsen zonder Grenzen dat gisteren is gepresenteerd. Terwijl steeds meer aidsremmende medicijnen beschikbaar komen, ontbreekt het in veel gevallen aan gekwalificeerde verpleegkundigen en artsen die die aidsremmers kunnen verstrekken. Dat heeft tot gevolg dat aidspatiënten onnodig overlijden, aldus AzG. Verpleegsters en artsen verlaten Afrika omdat ze onvoldoende betaald krijgen, overwerkt en gedesillusioneerd zijn.