75.000 minder in bijstand

Gemeenten zeggen dat ze de komende vier jaar het aantal mensen met een bijstandsuitkering met een kwart kunnen verlagen. Dat hebben zij de afgelopen weken aan staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) laten weten.

In het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie is afgesproken dat de gemeenten ervoor moeten zorgen dat het aantal bijstandsuitkeringen – nu 300.000 mensen die 1.175 euro per maand krijgen – met 44.000 moet dalen. De gemeenten verwachten dat ze wel een daling van 75.000 voor elkaar kunnen krijgen. Daarbij gaat het om ‘echte’ (betaalde) banen. Ook nog eens 75.000 mensen zouden aan het werk kunnen met vrijwilligerswerk en zogenoemde participatiebanen (deels gesubsidieerde arbeid), maar die blijven in de statistieken meetellen voor de bijstand.

Bovendien willen de gemeenten 25.000 mensen aan een baan helpen die nu geen uitkering hebben, zoals schoolverlaters of herintredende moeders.

De gemeenten hebben volgens betrokkenen een principeakkoord met Aboutaleb over hun plannen. Onderdeel van het akkoord is dat de gemeenten het geld dat ze daarmee gaan besparen – mogelijk honderden miljoenen euro – een aantal jaren zelf mogen houden. De gemeenten zouden dat extra geld willen gebruiken om ook de ‘moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden’, zoals dat in het jargon heet, extra kunnen helpen. Normaal gesproken vloeit de opbrengst naar het rijk.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gisteren overlegd over het akkoord. Formeel moet het hoofdbestuur van de VNG nog akkoord gaan. De gemeenten willen de werkgevers en werknemers betrekken bij het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarvoor zijn op lokaal niveau afspraken tussen gemeenten en ondernemers nodig. Op de ‘participatietop’, die het kabinet volgende maand met de sociale partners wil organiseren, moet het akkoord zijn definitieve beslag krijgen.

Wethouder Sociale Zaken Dominic Schrijer (PvdA) van Rotterdam maakt zich zorgen dat het principeakkoord met Aboutaleb onder druk komt te staan. In Den Haag is het kabinet bezig met de verdeling van de 10 miljard euro die de komende dagen beschikbaar is. De gemeenten vrezen dat het extra geld dat naar hen moet komen, door andere bewindslieden geblokkeerd zal worden.

    • Egbert Kalse