Treinmachinist krijgt vaker kanker

rotterdam, 24 mei. Zwitserse machinisten hebben meer kans op een vorm van leukemie en op kanker van het lymfestelsel (Hodgkin-lymfoom). Het is een nieuwe aanwijzing dat juist die kankers een beroepsziekte kunnen zijn voor machinisten, die langdurig werken in het magnetisch veld van de elektromotor in de locomotief. De gegevens, uit de werknemersregistratie van de Zwitserse spoorwegen, zijn vandaag gepubliceerd in Occupational and Environmental Medicine. De gangen van ruim 20.000 werknemers werden nagegaan, van stationschef tot machinist op de zware alpine locomotieven. Het magnetische veld in een Zwitserse loc is twee keer zo sterk als die vlak onder een hoogspanningsleiding. Na ruim dertig jaar onderzoek is de consensus dat arbeiders die veel nabij sterke elektromagnetische velden werken (zoals in elektriciteitscentrales) een licht verhoogde kans hebben op bepaalde kankers, al blijven goede studies schaars.