Sterftecijfers van Radboud gedaald

Nijmegen, 24 mei. Het sterftecijfer in de hartkliniek van het UMC St. Radboud in Nijmegen is na wijzigingen in de organisatie fors gedaald. Sinds de herstart in oktober 2006 hebben 315 volwassen patiënten succesvol een openhartoperatie ondergaan. Twee patiënten overleden. Volgens een internationaal erkende risicotabel hadden dat er dertien kunnen zijn. Van mei tot oktober 2006 werden op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de operaties bij volwassen hartpatiënten stilgelegd. Uit onderzoek was gebleken dat het sterftecijfer in 2004 twee keer zo hoog was als het landelijk gemiddelde. De problemen werden onder meer veroorzaakt door interne conflicten en het ontbreken van protocollen.