Personeelstekort remt economische groei in Rotterdam

Rotterdam, 24 mei. Bij gebrek aan gekwalificeerd personeel dreigt Rotterdam de komende jaren onvoldoende te profiteren van de economische groei. Die waarschuwing deed wethouder Dominic Schrijer (Sociale Zaken, PvdA) vanmorgen bij de presentatie van de halfjaarlijkse werkgelegenheidsmonitor van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). ”Voor de groei hebben we de mensen niet, voor het reservoir aan laagopgeleiden de banen niet”, zei OBR-directeur Ivo Weekenborg. Het tekort aan hbo`ers en mbo`ers doet zich vooral voor in de sectoren zorg, transport en techniek, detailhandel en dienstverlening.