Nederland vreest hoge kosten na stemming in EP

Rotterdam, 24 mei. - Nederland vreest dat industrie en burgers de komende decennia ”handenvol geld” kwijt zijn aan schoner oppervlaktewater. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat spreekt deze vrees uit in reactie op een stemming deze week in het Europees Parlement (EP). Het EP eist van lidstaten onder andere dat afvalwater aan dezelfde eisen voldoet als oppervlaktewater. ”Dat is niet nodig voor een goed watermilieu. En als het technisch al mogelijk is, kost het handenvol geld. Ook voor burgers die waterschappen betalen voor het beheer van de rioolwaterzuiveringsinstallaties”, aldus een woordvoerder. Het ministerie zegt een herhaling van het dossier luchtkwaliteit te vrezen. Nederland heeft grote moeite te voldoen aan EU-normen voor fijnstof in de lucht. In het najaar zal Nederland proberen de plannen samen met andere lidstaten af te zwakken. Volgens het Landelijk Bestuur Overleg Water heeft Nederland extra moeite om aan de EU-normen te voldoen doordat het eindpunt is van grote rivieren en grotendeels onder zeeniveau ligt. Door dit laatste zijn de meeste Nederlandse watersystemen mensenwerk, wat de kans op een rijk natuurlijk waterleven beperkt.