Meer werk voor Commissie Gelijke Behandeling

Utrecht, 24 mei. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2006 694 verzoeken om een oordeel over mogelijke discriminatie binnengekregen. Dat zijn er 73 meer dan een jaar eerder. De meeste (219) gaan over leeftijdsdiscriminatie, gevolgd door rassendiscriminatie (105). Dit blijkt uit het jaarverslag dat de commissie vandaag heeft gepubliceerd. Het aantal klachten over discriminatie op grond van godsdienst nam in 2006 verhoudingsgewijs het meeste toe. Er kwamen 56 verzoeken om een oordeel binnen van mensen die zich op grond van godsdienst ongelijk behandeld voelden. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2005, toen dat er 29 waren.