Gemeenten steunen pardon ten dele

Den Haag, 23 mei. De meeste gemeenten stemmen in met de pardonregeling van staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar als dat nodig is, willen zij wel uitgeprocedeerde asielzoekers blijven opvangen. Daarmee maken zij een voorbehoud bij een van de hoofdpunten van het akkoord. De regeling geldt voor asielzoekers die vóór april 2001 asiel aanvroegen. Zij moesten door achterstanden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst soms jarenlang op een beslissing wachten. Het gaat om tussen de tien- tot dertigduizend mensen. Het kabinet stelt 55 miljoen euro voor de regeling beschikbaar.