Geen donor? Dan ook niks krijgen

Al geruime tijd volg ik de discussie over orgaandonatie. Ik wind me er steeds vaker over op. Gisteren zag ik op TV Noord-Holland een reportage , waarbij mensen werden geïnterviewd op de Albert Cuyp in Amsterdam. De meeste mensen hebben geen donorcodicil op zak, zo bleek. Ik respecteer het als mensen geen donor willen zijn omdat zij zo `oorspronkelijk` mogelijk van deze aarde heen willen gaan. Maar mag ik hieruit dan ook concluderen dat zij afzien van het ontvangen van een donor? Het valt mij op dat deze vraag zelden gesteld wordt. Wat nu als je geliefde, je moeder of je kind gered kan worden? Ik kan mij gewoon niet voorstellen dat er ouders zijn die niet overwegen hun kind een reddende donoroperatie te laten ondergaan. En de donor is ook een mens geweest met vrienden, familie en ouders!

    • Michèle Verburgt Duivendrecht