‘Eén politiedienst in Euregio mogelijk’

Een gezamenlijke recherche- en politiedienst van Nederland, België en Duitsland in de Euregio Maas-Rijn is mogelijk op basis van bestaande verdragen. Dat concluderen de Belgische onderzoekers Dick van Daele en Bart Vangeebergen in hun vergelijkende studie naar de nationale straf- en politiewetgeving in de drie landen.

De aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit in Belgisch en Nederlands Limburg, de provincie Luik en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is geregeld in een ‘mozaïek’ van verdragen. Die zijn volgens de onderzoekers echter zo complex, dat politiefunctionarissen vaak niet eens op de hoogte zijn van mogelijkheden tot nauwere samenwerking. Ook de grote verschillen in politiebevoegdheden in de drie landen bemoeilijkt de politiesamenwerking, constateren de onderzoekers.

Toch zien Van Daele en Vangeebergen genoeg mogelijkheden om een gezamenlijke politiedienst op te zetten, waarbij ook rechercheurs samen onderzoeken starten. Momenteel bestaat al een politieverband, het Euregionaal Politie Informatie en Coördinatie Centrum (EPICC), dat informatie uitwisselt. De Daele: „Dat werkt altijd reactief, dus pas nadat een delict is gepleegd. Een uitgebouwd EPICC kan ook pro-actief informatie uitwisselen, zodat veel makkelijker internationale onderzoeken worden gestart”. De gezamenlijke politiedienst zou aangestuurd kunnen worden door een ‘gemeenschappelijke justitiële autoriteit’. Die zou zonder telkens ruggespraak te houden met de openbaar ministeries in Brussel, Düsseldorf en Den Haag vrijer kunnen opereren.

Korpschef Velings van de politie Limburg-Zuid ziet een regionale dienst „liever vandaag nog dan morgen”. Hij ziet zo’n dienst echter niet snel komen. „Het is toch een politieke afweging.”