Advies: actie vakbond mag vrije vestiging in EU niet beperken

Rotterdam. Vakbonden mogen actie voeren om dienstverleners uit andere EU-landen te dwingen cao`s na te leven. Maar ze mogen zulke bedrijven niet beletten hun diensten op rechtmatige wijze vanuit een ander EU-land te verrichten. Dat concluderen twee advocaten-generaal bij het Europees Hof van Justitie in rechtszaken over twee arbeidsconflicten in Scandinavië. Hun conclusies gelden als advies aan het Hof, dat later dit jaar een definitief oordeel velt. De afloop wordt zowel door EU-regeringen als door werkgeversorganisaties en vakbonden van groot belang geacht voor de arbeidsverhoudingen in Europa. De eerste zaak betreft een conflict tussen het bouwbedrijf Laval uit Letland en twee Zweedse bonden van bouwvakkers. Laval verwierf in 2004 de opdracht voor de bouw van een school in Zweden en stelde daarvoor werknemers uit Letland beschikbaar aan zijn Zweedse dochterfirma. Laval bereikte met de Zweedse bonden geen akkoord over het loon van de Letten. De bonden legden de schoolbouw plat, de Laval-dochter ging failliet en Laval schakelde de rechter in. Die legde de kwestie voor aan het Luxemburgse Hof.