VS willen lager handelssaldo met China

De Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson heeft China opgeroepen maatregelen te nemen om zijn handelsoverschot met de VS in te perken. Hij deed dat in zijn toespraak aan het begin van een tweedaagse handelstop tussen de VS en China.

Het Chinese handelsoverschot met de Verenigde Staten bedroeg vorig jaar 233 miljard dollar (173 miljard euro). De Amerikaanse bewindsman wees in zijn toespraak op de anti-Chinese gevoelens in de Amerikaanse samenleving. „De scepsis in onze beide landen over elkaars intenties neemt toe. Jammer genoeg manifesteert zich dat nu China een symbool wordt van de echte en de denkbeeldige schaduwkanten van de mondiale concurrentie”, zei Paulson over de gevoelens van Amerikanen over het handelsoverschot van China.

De Chinese vice-premier Yi Wu zei dat het politiseren van de geschillen over de bilaterale handel de zaken alleen maar erger zouden maken. Daarmee verwees zij naar stemmen die in het Amerikaanse Congres opgaan om protectionistische maatregelen te nemen tegen haar land, tenzij China maatregelen neemt om de koers van de yuan te laten stijgen. De Amerikanen beschuldigen China ervan de koers van zijn munt kunstmatig laag te houden, wat China in staat stelt om goedkoop te exporteren. Daardoor worden de Verenigde Staten overspoeld met goedkope Chinese producten, wat tot verlies van arbeidsplaatsen leidt in de Verenigde Staten.

De topconferentie is de tweede ronde in een serie dialogen die in december in Peking begon.

China heeft zich intussen bereid verklaard om meer Amerikaanse goederen te kopen. Zo zullen de gesprekken mogelijk leiden tot contracten voor Amerikaanse bedrijven die actief zijn op het gebied van schonere brandstoffen. „We willen samen met de Verenigde Staten effectieve maatregelen nemen om de onevenwichtige bilaterale handel aan te pakken”, aldus vice-premier Wu.

De Chinese vice-minister van Handel, Ma Xiuhong, zei dat meer dan 200 Chinese firma’s voor ten minste 20 miljard dollar aan overeenkomsten zullen hebben gesloten met Amerikaanse bedrijven, wanneer ze morgen hun toer van twee weken door de Verenigde Staten afronden.

Die toezeggingen kunnen niet verhinderen dat het Amerikaanse Congres blijft aandringen op maatregelen om de Chinese munt op te waarderen. In de ogen van veel Amerikanen wordt de waarde van de yuan kunstmatig laaggehouden om de handel te bevorderen.

Vandaag en morgen heeft de Chinese vice-premier ontmoetingen met Congresleden. Morgen bezoekt zij tevens president Bush en de Boeing-fabriek in Seattle. Niet duidelijk is of ze deals bekend zal maken. (AP)