Uitstoot CO : snellere stijging 2

De uitstoot van het broeikasgas CO2 stijgt veel sneller dan was voorzien. De voornaamste oorzaak is de explosief groeiende economie van China. Sinds het jaar 2000 ligt de jaarlijkse groei van de uitstoot op ruim drie procent. In de periode 1990-1999 lag dat nog op één procent per jaar.

pagina 3