Studieboeken van TU Delft gratis online

Delft. De Technische Universiteit Delft wil al haar onderwijsmateriaal gratis digitaal beschikbaar gaan stellen. Het gaat niet alleen om dictaten en boeken, maar ook om toetsen en video-opnames. In juni begint de universiteit met het project, dat moet bijdragen aan ”een klimaat van open kennisorganisaties die opereren in wereldwijde netwerken”, zoals rector magnificus Jacob Fokkema het uitdrukt. Het betekent niet dat internetters straks gratis thuis een diploma kunnen halen. Voor begeleiding en tentamens blijft de universiteit noodzakelijk.