Pardonregeling krijgt steun van gemeenten

De meeste gemeenten stemmen in met de pardonregeling zoals die is afgesproken door staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Maar als dat nodig is, willen zij wel uitgeprocedeerde asielzoekers blijven opvangen. Daarmee maken zij een voorbehoud bij een van de hoofdpunten van het akkoord.

Tot vanmorgen twaalf uur konden gemeenten de VNG laten weten of ze met het akkoord wilden instemmen. De VNG liet vanmorgen weten de reacties nog niet verwerkt te hebben. „We zitten de brieven open te scheuren”, maar eerder hadden de meeste gemeenten al „positief kritisch” gereageerd, zei een woordvoerder.

In het akkoord staat dat gemeenten niet meer mogen meewerken aan (nood)opvang van onrechtmatig in ons land verblijvende vluchtelingen. Een aantal gemeenten sluit niet uit dat toch te zullen doen. „Als gemeenten worden geconfronteerd met loslopende mensen willen zij voldoen aan hun zorgplicht", zegt een woordvoerder van de VNG. „Het rijk moet er alles aan doen om te zorgen dat dat niet gebeurt.”

De Groningse wethouder Peter Verschuren zegt namens honderd gemeenten dat ze de structurele noodopvang „graag” willen hebben afgebouwd in 2009. „Maar dan moet dat wel kunnen. Dan moet het rijk serieus werk maken van een humaan pardon en een goede vertrekregeling.”

De pardonregeling geldt voor asielzoekers die vóór april 2001 asiel aanvroegen. Zij moesten door achterstanden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) soms jarenlang op een beslissing wachten. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog onduidelijk. Schattingen variëren van tien- tot dertigduizend mensen. Voor de huisvesting van de asielzoekers die succesvol een beroep doen op de pardonregeling stelt het kabinet 55 miljoen euro beschikbaar.

De Eindhovense wethouder Don laat weten dat zijn gemeente instemt met het akkoord mits „de wettelijke regeling de gemeente niet ontslaat van haar zorgplicht”. Ook moet „noodopvang echt overbodig zijn”. De gemeente Utrecht is „blij” met het pardon en bouwt de structurele noodopvang (vijftig plaatsen) tot 2009 af. Maar, zegt wethouder Cees van Eijk, „opvang voor individuen zal altijd nodig blijven”.

Lees het akkoord van VNG en staatssecretaris Albayrak op nrc.nl/binnenland