Orgaandonatie

De brief van F. Ellenbroek is me uit het hart gegrepen (nrc.next, 16 mei). Ellenbroek weigert principieel orgaandonor te zijn. De krant zou evenwichtiger aandacht aan dit thema moeten besteden. Steeds zijn het de belangenbehartigers en artsen die de trom roeren en de meningsvorming naar hun hand zetten. Er gaan te weinig jonge mensen dood, er zijn te weinig verkeersongelukken, kortom, te weinig gezonde organen, stellen zij. Dus moeten we allemaal donor worden? De mens is geen robot.

Jan Erik Burger

Amsterdam