Opnieuw circa 1.900 meldingen van euthanasie

Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding vorig jaar is vergelijkbaar met eerdere jaren, namelijk rond de 1.900.

Dit staat in het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie dat vandaag is gepubliceerd. Van de 1.923 meldingen betrof het 1.765 keer euthanasie, 132 keer hulp bij zelfdoding en 26 keer een combinatie van beide.

Van alle meldingen hebben de toetsingscommissies slechts in één geval geoordeeld dat de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Die zaak is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zes keer hebben artsen euthanasie bij een dementerende patiënt gemeld. In het jaarverslag wordt opgemerkt dat dit „uitzonderlijke gevallen” zijn en dat in Nederland jaarlijks 10.000 patiënten overlijden in een eindfase van dementie. „Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen was er sprake van euthanasie als bijzondere vorm van stervenshulp.”

De levensbeëindiging vond in de meeste gevallen thuis plaats, 1.528 keer. In de meeste gevallen leden de patiënten aan kanker.

In het jaarverslag wordt voor het werkelijk aantal euthanasiegevallen verwezen naar het evaluatierapport van de Euthanasiewet van twee weken geleden. Daaruit bleek dat artsen acht van de tien euthanasiegevallen melden. In het voorgaande vijfjaarlijkse onderzoek werd nog bijna de helft van de euthanasiegevallen verzwegen.

Ook bleek uit de evaluatie dat het aantal euthanasiegevallen sinds de invoering van de Euthanasiewet was gedaald van 3.500 naar 2.325, terwijl meer palliatieve sedatie werd toegepast: 9.700 in plaats van 8.500 keer. Voorzitter Reina de Valk van de toetsingscommissies benadrukt in het jaarverslag dat ondraaglijk lijden niet altijd door palliatieve sedatie kan worden opgeheven. „Bovendien zijn er patiënten die palliatieve sedatie uitdrukkelijk afwijzen en aangeven tot het eind toe bij bewustzijn te willen blijven.”

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies euthanasie. Artsen mogen alleen euthanasie toepassen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden en als er nog een andere arts is geraadpleegd. Sinds de invoering van de Euthanasiewet in 2002 bekijken de toetsingscommissies of de regels in acht zijn genomen.

Alle geanonimiseerde oordelen van de commissie op www.toetsingscommissieseuthanasie.nl

Aantal euthanasiemeldingen blijft stabiel