Ook onaangename zaken in Israël ter sprake stellen

In het artikel over de `bekering` van oud-premier Van Agt, viel mij op dat zijn critici niet op de inhoud ingingen. De reacties gingen vooral over het proces van bekeren en over de stijl waarop Van Agt zijn standpunt naar voren brengt. Alleen oud-minister Van den Broek zegt iets inhoudelijks.

Jammer. Eindelijk een vooraanstaand Nederlands oud-politicus die niet kritiekloos achter Israël aanloopt en de discussie opent. Maar dan gaat hij niet veel verder dan pleiten voor meer evenwicht in de discussie: niet alles goedpraten wat Israël doet en niet alleen de schuld leggen bij de Palestijnen.

De bevolking in Israël en in de Palestijnse gebieden heeft na 60 jaar recht op eindelijk vrede. Partijen moeten met elkaar tot een akkoord komen. Nederland en Europa kunnen daar een bijdrage aan leveren, maar dan moeten we wel een serieuze discussie voeren. En dat gebeurt maar steeds niet.

Mijn bijdrage aan deze discussie zou zijn: juist als vriend van Israël moet je ook de onaangename zaken aan de orde stellen.