Kritiek op sober gevangenisregime

Den Haag. De roep om een veilige samenleving brengt gedetineerden in de verdrukking. Zij worden langer binnengehouden en moeten aan strengere eisen voldoen om op verlof te mogen. Tegelijkertijd versobert hun regime. Dat constateert de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het jaarverslag over 2006, dat gisteren is gepubliceerd. De adviseur van het ministerie van Justitie heeft kritiek op deze aanpak: ”De veiligheid die de enkele opsluiting meebrengt, houdt bij de invrijheidstelling op.” Daarom moet er volgens de RSJ meer aandacht komen voor onderwijs en ontwikkeling van delinquenten.