Islamitische school houdt subsidie

Rotterdam, 23 mei. Het Islamitisch College Amsterdam, dat met sluiting werd bedreigd, blijft rijkssubsidie ontvangen. De prestaties van de school zijn de afgelopen maanden voldoende verbeterd. Pagina 2