Islamitisch College A’dam blijft open

De school mag open blijven, maar blijft te boek staan als „zeer zwak”. Met die conclusie maakte staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren een voorlopig einde aan de discussie over het Islamitisch College Amsterdam (ICA).

In februari gaf toenmalig minister Van der Hoeven van Onderwijs (CDA) het ICA nog één kans. Binnen drie maanden moest de school de onderwijskwaliteit en de financiële huishouding sterk verbeteren. Bovendien moest blijken dat de integratie van leerlingen in de Nederlandse maatschappij geen gevaar loopt. In december 2006 werd het ICA nog uitgeroepen tot slechtste middelbare school van Nederland.

Van Bijsterveldt schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat de rijkssubsidie niet wordt ingetrokken. Eerder was nog wel gedreigd met die sanctie, die geldt als zeer zwaar. Zonder rijksbekostiging had het ICA waarschijnlijk moeten sluiten.

Het besluit van de staatssecretaris is gebaseerd op een rapport van de Inspectie van het Onderwijs en de financiële dienst van het ministerie. Dat de prestaties van de school vooruit zijn gegaan, betekent volgens het rapport niet „dat de kwaliteit van het onderwijs op het ICA inmiddels op een aanvaardbaar niveau is gebracht”. Het toezicht van de Inspectie en het ministerie zal nog gedurende anderhalf tot twee jaar „geïntensiveerd” blijven.

Rector Piet Guijt van het ICA zegt „opgelucht” te zijn met het besluit van de staatssecretaris. „We hebben er hard aan gewerkt, maar het was tot het eind toe spannend of we de verbeteringen zouden realiseren. En je weet nooit of de politiek niet ineens aanvullende eisen stelt.” Sluiting van de school heeft Guijt niet gevreesd, zegt hij. „Ik wist dat belangrijke aantijgingen niet klopten, bijvoorbeeld dat we radicalisering in de hand zouden werken. Dat bevestigt het ministerie nu.”

Het rapport constateert ook dat de „negatieve berichtgeving” over het ICA en de onzekerheid over de toekomst van de school een terugloop in het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen hebben veroorzaakt. Naar verwachting zal het aantal leerlingen dalen van 800 naar 700. „Op termijn zal dit ingrijpende gevolgen hebben voor de bekostiging”, aldus het rapport. Bovendien overwegen leraren de school te verlaten.