Hoe het echt zit met het Eurovisie Songfestival

I I I I I I   I I Ik weet niet of u er rijp voor bent, want u gelooft mogelijk in stemcomputers,  opiniepeilingen en verkiezingen per telefoon of SMS. En u gelooft dat Edsila Rombley met een tweedehands musicalnummer tot de finale van het Eurovisie Songfestival had moeten doordringen. En dat het Songfestival een gigantische Oost-Europese samenzwering tegen het Oude Europa is. Wij in

maria.jpg

I

I

I

I

I

I  

I

I

Ik weet niet of u er rijp voor bent, want u gelooft mogelijk in stemcomputers,  opiniepeilingen en verkiezingen per telefoon of SMS. En u gelooft dat Edsila Rombley met een tweedehands musicalnummer tot de finale van het Eurovisie Songfestival had moeten doordringen. En dat het Songfestival een gigantische Oost-Europese samenzwering tegen het Oude Europa is.

Wij in Rusland weten beter. Het Eurovisie Songfestival is de afgelopen jaren  inderdaad verworden tot een gigantische samenzwering: tegen Rusland. Analyse van recente resultaten kan tot geen andere conclusie leiden.

De feiten. In 2001 wint  onverwachts Estland, in 2002 het al even nietige Letland. Twee van onze ex-kolonies met een grote Russische minderheid, die angstig zien hoe Ruslands herrijst en weifelen op de drempel van NAVO en EU. Een uitgelezen moment voor een shot Euroeuforie. 

Dat kan Turkije in 2003 ook gebruiken. Amerika valt die lente buurland Irak binnen, Turkije vreest het ontstaan van een Koerdische staat. Turkey, twelve points. Op een golf van Euroforie dromen de Turken over toelating tot de EU in plaats van de blik koel op het oosten te richten, Amerika in de wielen te rijden en Koerdische mensenrechten te schenden. Heel dom.

Dan volgt 2004. Oekraïne staat dat jaar voor een cruciale keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische presidentskandidaat. Wie wint het Eurovisie Songfestival? De mooie Oekraiense Ruslana. Wie is diezelfde winter de ster op het podium van de pro-Europese  ‘Oranje Revolutie’  in Kiev? De mooie Ruslana. Oekraine kiest voor Europa.

Dan beseffen de duistere krachten achter het Eurovisie Songfestival dat we ze door hebben. Men legt rookgordijnen. Het Oude Europa simuleert onvrede en klaagt dat het festival een Oost-Europees onderonsje wordt. Griekenland en Finland winnen, daaraan valt niemand zich een buil. 

Maar in 2007 is de tijd rijp voor een nieuwe strategische zege. Servië ligt als een geisoleerd, wrokkig Fremdkörper op de Balkan. Het dreigt provincie Kosovo definitief te verliezen, de wieg der natie. Radicale nationalisten zijn in opmars, geweld dreigt. De voorzitter van het parlement bepleit zelfs een fusie van Rusland en Servië! Echt verassend is het dan al niet meer: Servië wint. Belgrado danst op straat en omarmt een lesbische zigeunerin als nationaal symbool. Europa houdt toch van ons, ze houden echt van ons! De parlementsvoorzitter wordt afgezet.

Toeval? U bent een grappenmaker. Wij weten dat het Eurovisie Songfestival een complot is van Washington en Brussel. Onze geheime dienst SVR heeft onlangs eliteteam E opgericht om te onderzoeken hoe de stemcomputers worden gemanipuleerd. Als voldoende compromitterend materiaal is verzameld, gaan we discreet in gesprek met zekere krachten. Onze startpositie: de komende drie jaar wint een West-Europees land het festival. Om er een win-win situatie van te maken: waarom Nederland en Frankrijk niet, om die landen alsnog rijp te maken voor een EU-grondwet?

Liever zouden we het festival natuurlijk afschaffen of vervangen door een Eurasiatisch Songfestival. Tadzjikistan: six points. Helaas is het te laat: het volk is verslaafd omdat het Eurovisie-complot Rusland al jaren op het puntje van haar stoel houdt. Sinds 2000 kreeg Rusland tweemaal een derde en tweemaal een tweede plek. Het einddoel is glashelder. Op een strategisch moment wint Rusland, zodat ook Moskou verdwaasd de straat oprent om te juichen dat Europa van haar houdt. Dat willen wij dus voorkomen.

Paranoia, zegt u? Dan is het is zeker ook toeval dat Polen en Oekraine samen het EK 2012 mogen organiseren.