Het gaat om de inhoud van Van Agts boodschap

NRC Handelsblad van 21 mei besteedde in het artikel `Een reis naar Bethlehem bekeerde hem` aandacht aan de heer Van Agt. Vier oud-politici - de heren Aantjes, Van den Broek, Van Mierlo, Van der Stoel - spelen in het artikel het vertrouwde spel van boodschapperpesten, met mij als de spreekwoordelijke sidekick. Zoals gebruikelijk, nemen de politici in ruste niet de moeite om op de inhoud van Van Agts boodschap in te gaan.

Sinds de vestiging van de staat Israël schendt deze dagelijks en op grote schaal vele instrumenten van het internationale recht.

Een aantal rechtsgeleerden van naam spreekt van genocide op de Palestijnse bevolking, anderen van ethnic cleansing. De Nederlandse politiek gedoogt, steunt en financiert direct en indirect de wandaden van dit Israëlische regime. Geen van de vier politici kan mij wijsmaken dat zij dit niet weten en niet altijd geweten hebben.

De heer Van den Broek zegt over mij: ”Als je de boodschap onaantrekkelijk opdient, op een manier die extreem lijkt, maak je het je tegenstanders wel makkelijk.” En Van Agt doet dat volgens hem ook een beetje. De langdurig en aantrekkelijk opgediende boodschap van Van den Broek heeft nul-komma-nul effect gehad, niet in zijn partij, niet voor het Nederlandse beleid, niet op het Israëlische regime, laat staan voor de Palestijnen.

De heren Aantjes, Van den Broek, Van Mierlo en Van der Stoel hebben één ding gemeen: zij hebben allen - als bewindsman of parlementslid - trouw gezworen aan de Grondwet. Dus ook aan artikel 90: De regering bevordert de internationale rechtsorde.

Voordat zij de heer Van Agt publiekelijk afvallen, dan wel nalaten hem te steunen, hadden de heren zich wel eens kunnen afvragen of zij - in functie zijnde - dit grondwetsartikel wellicht hebben geschonden. Het zou van moed en integriteit getuigen als de heren van hun hoge preekstoel afstappen en zich samen met de heer Van Agt in de modder begeven.