Groeiende irritatie in Europa over Nederland

Binnen een groot deel van de Europese Unie raakt het geduld met Nederland en zijn verzet tegen de Grondwet op. De irritatie neemt toe over de Nederlandse eisen om het Grondwettelijk Verdrag in eigen land aanvaard te krijgen.

Volgens de Italiaanse premier Prodi moet Nederland in de EU desnoods maar een aparte groep vormen met landen die minder vergaand willen samenwerken. Italië is niet bereid tot elke prijs een compromis te aanvaarden. „Dan is een voorhoede van landen de beste weg om tot een meer geïntegreerde Unie te komen”, aldus Prodi.

Hij zei dit gisteren in Straatsburg tegenover het Europees Parlement zonder Nederland overigens met name te noemen. De Italiaanse premier en oud-voorzitter van de Europese Commissie had het slechts over lidstaten die de ambities van andere lidstaten proberen in te tomen.

Prodi kreeg een ovationeel applaus van het Europees Parlement voor zijn pleidooi om de in Frankrijk en Nederland door middel van referenda verworpen Europese Grondwet zo veel mogelijk intact te laten. Vandaag komt de Nederlandse premier Balkenende naar de Europese volksvertegenwoordiging om zijn visie te geven op de toekomst van de Europese Grondwet, die in elk geval niet meer zo zal mogen heten.

In het Europese diplomatieke circuit circuleert inmiddels een achtpuntenlijst van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken die hij twee weken geleden aan de in Den Haag gestationeerde ambassadeurs van de EU-landen heeft gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat Nederland geen Europese minister van Buitenlandse Zaken wil, de grondrechten buiten een nieuw Europees verdrag wil houden, en de huidige pijlerstructuur, waarin de bevoegdheden per beleidsterrein zijn geregeld, in stand wil houden.

Premier Prodi wees erop dat juist de ingewikkelde structuur van de Unie er mede oorzaak van is dat burgers zich niet betrokken voelen bij de Europese Unie.