Duitse politie opereert zoals Stasi

Zijn de medewerkers van de Duitse justitie onlangs naar de bioscoop gestuurd om, ter bestrijding van mogelijke relschoppers bij de naderende G8-top, inspiratie op te doen bij Das Leben der Anderen?

De Duitse hitfilm, over een liefdespaar dat uiteen wordt gedreven door intriges van de Stasi – de gevreesde geheime dienst van de DDR – bevat een scène die opmerkelijk actueel lijkt te zijn. De film toont hoe een man wordt ondervraagd door de Stasi, waarbij een Stasi-officier een geurmonster van de man afneemt. De ondervraagde weet van niets: de doek die zijn lichaamsgeur opvangt zit verstopt in de zitting van de stoel waarop hij zit en wordt pas opgeborgen nadat hij de ondervragingsruimte heeft verlaten.

In de DDR werden zulke geurmonsters opgeslagen in luchtdichte wekpotten. Het regime verzamelde steeds meer monsters, om zo de eigen burgers nauwgezet te ‘registreren’.

Nagenoeg dezelfde methode heeft de Duitse politie de afgelopen weken toegepast bij een onbekend aantal activisten uit linkse hoek. Weekblad der Spiegel beschrijft deze week hoe een linkse actievoerder in Hamburg de politie op bezoek kreeg: de man moest minutenlang enkele metalen buisjes vasthouden, waarna deze werden verzegeld en meegenomen. Het enige verschil met de praktijk in de DDR lijkt dus dat de monsters werden afgenomen met medeweten van de betrokkene – zij het niet vrijwillig.

Justitie in Duitsland, dat de aanpak heeft bevestigd, wijst er op dat het afnemen van lichaamsgeuren toegestaan is. Juridische experts vragen zich in der Spiegel echter af of het gebruik ervan als bewijsmateriaal in de rechtszaal zal standhouden.

De Duitse autoriteiten nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen voor de G8-top, die plaatsvindt van 6 tot en met 8 juni in de badplaats Heiligendamm. De afgelopen weken zijn tientallen woningen doorzocht. Bovendien is gezinspeeld op het preventief oppakken van demonstranten.