Diabetespil vergroot kans op hartinfarct met veertig procent

Rotterdam. De diabetespil rosiglitazon veroorzaakt hartaanvallen. Dat schrijven Amerikaanse medici in het medische tijdschrift The New England Journal of Medicine (NEJM) na een analyse van ruim veertig eerder uitgevoerde patiëntstudies. Mensen die het medicijn tegen diabetes type 2 (`ouderdomssuiker`) gebruikten, hadden in de analyse ruim 40 procent meer kans op een hartinfarct dan andere suikerpatiënten. Diabetici lopen ook door hun ziekte een verhoogd risico op hart- en vaatziekten; medicatie zou daarom juist hartinfarcten moeten voorkómen.

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA gaf na de publicatie een waarschuwing uit over het medicijn. De instantie vindt dat type-2-diabeten die het aan hun hart hebben met hun arts moeten overleggen over de risico`s van rosiglitazon. Ze benadrukt echter ook dat de gegevens nog ”tegenstrijdig” zijn. De auteurs van de analyse, en onafhankelijke commentatoren in het medische tijdschrift, concluderen ook dat de resultaten nog wankel zijn. Veel gegevens voor grondige doorrekening ontbraken, omdat ze niet openbaar zijn. De commentatoren, twee cardiologen, houden echter hun reserves tegen rosiglitazon, omdat nooit is gebleken dat de pil ziekte voorkómt. In Nederland gebruikten in 2005 een kleine 40.000 patiënten het middel.