VS ondermijnen klimaatverdrag

De Verenigde Staten proberen te voorkomen dat op de G8-top volgende maand in Duitsland een slotverklaring wordt aangenomen die de urgentie van klimaatverandering aan de orde stelt. Ook willen de VS verwijzingen naar de VN-klimaatconferentie in december 2007 op het Indonesische eiland Bali uit de slotverklaring schrappen. Dat blijkt uit de ontwerptekst van de verklaring. Het klimaat staat hoog op de agenda van de G8-top van rijke geïndustrialiseerde landen. Duitsland en Groot-Brittannië willen een aanzet geven tot onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag. De meeste verwijzingen in de ontwerptekst naar doelen en een tijdspad voor het terugdringen van broeikasgassen stuiten op Amerikaanse bezwaren. De regering-Bush heeft het Kyoto-protocol uit 1997 verworpen als economische zelfmoord. Sindsdien proberen de VS een nieuw klimaatverdrag te ondermijnen. (Reuters)