Verkeerde illustratie bij artikel over parlement

De fotocollage bij het artikel `Verbeter het parlement` (Opinie & Debat, 12 mei) kan ook een `verbetering` gebruiken. In het artikel gaat het om de Eerste Kamer als onderdeel van het parlement, maar we zien geen afbeelding van senatoren in vergadering bijeen, maar een impressie van een uitzending van het Groot Nationaal Dictee met Philip Freriks prominent in beeld. Bij de stafafdeling Communicatie en Protocol van de Eerste Kamer der Staten- Generaal hadden ze ongetwijfeld het juiste fotomateriaal beschikbaar kunnen stellen.