Studieboeken TU Delft gratis online

Delft, 22 mei. De Technische Universiteit Delft wil al haar onderwijsmateriaal gratis digitaal beschikbaar stellen. Het gaat niet alleen om dictaten en boeken maar ook om toetsen en video-opnames. In juni begint de universiteit met het project, dat moet bijdragen aan ”een klimaat van open kennisorganisaties die opereren in wereldwijde netwerken”, zoals rector magnificus Jacob Fokkema het uitdrukt. De TU volgt het voorbeeld van de MIT (Massachusetts Institute of Technology). In Nederland stelt de Open Universiteit al gratis cursussen beschikbaar via internet.