Servische kerk is niet antisemitisch

Correspondent Tijn Sadée schreef op 14 mei in het artikel `Marija brengt Servische macho`s in extase`, dat de buitenwereld Servië vooral kent als een land van de `antisemitische, homofobe orthodoxe kerk met grote politieke invloed`. Echter, nooit heeft de Servische kerk zich antisemitisch uitgelaten of antisemitisch gehandeld. Sterker nog, op de Balkan hebben Serven en joden hetzelfde lijdzame lot van uitroeiing gedeeld. De historische banden tussen de joodse bevolking in Joegoslavië en de Serven zijn goed en hecht en kunnen door deze leugens niet worden verstoord.

Dan de term `homofobie`. De Servisch-orthodoxe kerk keurt de daad af, niet het individu. Ook van `grote politieke invloed` is geen sprake. De Servisch-orthodoxe kerk is een kerk die met beide benen in de Servische samenleving staat. Is dat verboden?