Onwennige samenwerking op Curaçao

Gisteren tekenden op Curaçao drie partijleiders een nieuw bestuursakkoord. De vroegere aartsrivalen moeten nu samenwerken.

Anthony Godett laat op zich wachten. De partijleider van Frente Obero Liberashon (FOL) ontbreekt achter de tafel in de zaal van de eilandsraad, waar een nieuw bestuursakkoord voor Curaçao wordt getekend. Gefluister in de zaal, waar de FOL-achterban onwennig naast aanhangers van voormalig aartsrivaal Partido Antia Restrukturá (PAR) zit. Als Godett tenslotte zijn entree maakt, laat hij meteen zien dat de tijden op Curaçao zijn veranderd. Tot voor kort was een coalitie van FOL en PAR ondenkbaar. Nu krijgen PAR-leider Emily de Jongh-Elhage en partijleider Ersilia de Lannoy van volkspartij Partido Nashonal di Pueblo (PNP) een stevige omhelzing van Godett. Applaus op de tribune.

De drie partijleiders tekenden gisteren een bestuursakkoord voor een nieuw Curaçaos bestuurscollege, vergelijkbaar met een college van B en W van een Nederlandse gemeente. De partijen steunen op 11 van de 21 zetels in de eilandsraad. Een nipte meerderheid voor een wankele coalitie.

„Realistisch” vinden veel Curaçaoënaars de samenwerking tussen de als elitair bekend staande PAR en arbeiderspartij FOL. Armoedebestrijding is dé prioriteit van het nieuwe bestuurscollege. Daarin speelt de Slotverklaring, waarin met Nederland afspraken zijn gemaakt over de toekomst van Curaçao na de opheffing van het Antilliaanse staatsverband per eind 2008, een belangrijke rol. En dat kan tot problemen leiden. Tot een maand geleden was FOL tegen de gewraakte Slotverklaring. Maar nadat de partij bij de verkiezingen van eind april terugviel van zeven naar twee zetels, moest zij wel met de pro-Nederlandse partijen PAR en PNP gaan samenwerken.

„Curaçao moet volgend jaar een autonoom land in het koninkrijk worden”, zegt een toeschouwer bij de ondertekening, „daarom wil FOL nu alvast hun mensen op de juiste plaatsen zetten.”

Maar niet iedereen op Curaçao is blij met de nieuwe coalitie. „Anthony Godett, verrader”, staat in grote letters op een brief die oppositiepartij Pueblo Soberano, ofwel Soeverein Volk, uitdeelt buiten de eilandsraad. Het blijkt een brief waarin Godett in november 2006 vanuit de gevangenis, waaruit hij in maart werd ontslagen nadat hij negen maanden celstraf voor fraude had uitgezeten, oproept tot afwijzing van de Slotverklaring. „Van de PAR weten we tenminste waar ze voor staan”, zegt PS-politicus Mario Kleinmoedig, „maar een partij die op de verkiezingsdag zelf nog oproept te voorkomen dat PAR in de regering komt en nu toch met ze in een coalitie zit; dat is kiezersbedrog. En kiezersbedrog is verraad.” Even later wordt Kleinmoedig door FOL-aanhangers onder handen genomen terwijl hij een foto van Godett probeert te maken.

Het nieuwe bestuurscollege treedt begin juli aan. Tot die tijd zal een nog te vormen interim-college van FOL, PAR en PNP besturen. Dit college is het zesde sinds de voorlaatste eilandsraadverkiezingen van voorjaar 2003.