Nederlandse bedrijven willen milieuplan

Het Nederlandse bedrijfsleven is bereid zich vast te leggen op forse energiebesparingen. De ondernemingsverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO willen daarover afspraken maken met het kabinet, schreven zij in een vandaag gepubliceerd voorstel.

De bedrijven willen niet alleen normen voor uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

In ruil daarvoor moet de overheid maatregelen nemen om vernieuwingen op milieugebied te stimuleren en internationaal aan de man te brengen. Ook moet dat beleid „consistent en betrouwbaar” zijn. In het bedrijfsleven bestaat veel weerstand tegen subsidiemaatregelen die onverwachts worden stopgezet, zoals onlangs gebeurde met ESF-gelden.

De ondernemingsverenigingen vinden daarnaast dat de overheid wereldwijd afspraken moet maken voor de energie- en emissienormen waar productieprocessen aan moeten voldoen. Zo moet voorkomen worden dat Nederlandse bedrijven door strengere normen de internationale concurrentiestrijd verliezen. Normen voor productieprocessen vinden de ondernemers effectiever dan de huidige, absolute emissienormen.