Jezus een profeet en Jezus de zoon van God

In het artikel `Graf Herodes na 35 jaar gevonden` (NRC Handelsblad, 8 mei) schrijft uw correspondent : ”Volgens het Nieuw-Testamentische Evangelie naar Mattheüs werd de profeet Jezus in de laatste jaren van het koningschap van Herodes geboren”.

Voor joden en moslims is Jezus inderdaad een profeet. Voor veel Nederlanders en veel NRC Handelsbladlezers is Jezus de zoon van God.

Kennelijk is de schrijver hiervan niet op de hoogte, hoewel hij in de eerste helft van de zin aangeeft enige notie van het Nieuwe Testament te hebben.