Het westen in proportie

‘Wereldgeschiedenis is tegenwoordig een bloeiende en populaire tak van de historische wetenschap. John Darwins After Tamerlane (Allen Lane, € 43,-), over de „global history of empire”, past in de nieuwe trend. Zijn thema is de rol van imperia in de wereldgeschiedenis van 1400 tot op heden. [...] Hij is er in geslaagd de Europese en westerse rol in de wereldgeschiedenis van de laatste zes eeuwen tot meer realistische proporties terug te brengen. Tot de late 19de eeuw verschilden de Europese imperia niet veel van de Aziatische. Pas daarna namen tempo en bereik van de Europese expansie zoveel sneller toe dat we van een kwalitatief nieuwe vorm van imperialisme kunnen spreken. Deze evenwichtige visie past in een global history die noch overdreven eurocentrisch noch overspannen anti-eurocentrisch is. Dat is winst’, meent Siep Stuurman.