Groene olie

Vanavond om 20.00 uur spreekt de Delftse moleculair bioloog dr. Patricia Osseweijer van het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation op een debat over biobrandstoffen.

Biobrandstoffen zouden ons in één klap onafhankelijk maken van onbetrouwbare olielanden én ons leefmilieu schoner maken. Nadeel is het grote beslag op het landbouwareaal, ten koste van de voedselproductie. Genetisch onderzoek belooft vooruitgang, meent de biologe.

Wat zit er zoal in de pijplijn?

„Ons nationale centrum is in 2003 opgezet om het onderzoek naar genetische informatie van industriële micro-organismen te stimuleren. We hebben hier in Delft een enorme huiscollectie opgebouwd. We onderzoeken onder meer gisten, die gebruikt worden voor bierproductie, bio-ethanol en speciale chemicaliën. Ons tweede ‘huisdiertje’ is de melkzuurbacterie, bekend uit de yoghurt. En ten derde onderzoeken we allerlei schimmels, die bijvoorbeeld penicilline en andere kostbare ‘fijnchemicaliën’ maken. Naarmate we de erfelijke eigenschappen van die organismen beter begrijpen, kunnen we ze ook aanpassen om tot betere chemische productie te komen. Veel van die micro-organismen leven van suikers uit plantaardige biomassa. Zo wordt de chemische industrie duurzamer en minder afhankelijk van olie.”

En de biobrandstoffen?

„Met name de productie van bio-ethanol door gist is interessant. We hebben een bakkersgist genetisch veranderd, onder andere met behulp van een gen dat uit olifantenpoep is geïsoleerd. Deze genetisch veranderde gist kan niet alleen de gewone suiker uit suikerbieten, suikerriet en maïs omzetten in bio-ethanol, maar ook de houtsuiker die normaal geen toegevoegde waarde heeft in het productieproces. Daardoor kan je in plaats van voedingsgewassen ook allerlei reststoffen gaan gebruiken: groenafval, maïsstro, gras, in de toekomst misschien zelfs houtafval. We werken nu verder aan gisten die alle verschillende suikers in zulke afvalstromen efficiënt benutten om bio-ethanol te maken voor bijmenging in benzine. Nedalco bouwt een bio-ethanolfabriek in Sas van Gent. Vanaf eind 2008 gaat die jaarlijks 200 miljoen liter ethanol leveren, 2,5 procent van de huidige Europese markt. Een andere interessante optie is productie van biodiesel uit algen in zout water.”

Marion de Boo

Debat: vanavond, 20.00 uur. Mariënburg 38-39 Nijmegen. Reserveren via 0900 589 46 36.

    • Marion de Boo